Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 10 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời Nhà trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trường THPT Mai Sơn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Trường THPT Mai Sơn
 

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục Cấp bảo sao chứng nhận theo chương trình học giáo dục phổ thông từ hồ sơ gốc Nhà trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trường THPT Mai Sơn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Trường THPT Mai Sơn

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục cấp chứng nhận theo chương trình học giáo dục phổ thông Nhà trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trường THPT Mai Sơn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Trường THPT Mai Sơn

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục Đề nghị miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh Nhà trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

Cơ quan có một phần phạm vi trách nhiệm thực hiện TTHC:  Trường THPT Mai Sơn, Sở GD-ĐT Sơn La

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Nhà trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

Cơ quan có một phần phạm vi trách nhiệm thực hiện TTHC:  Trường THPT Mai Sơn, Sở GD-ĐT Sơn La

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục Học sinh chuyển trường trong địa bàn tỉnh Nhà trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trường THPT Mai Sơn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Trường THPT Mai Sơn

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục học sinh bỏ học xin học lại Nhà trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trường THPT Mai Sơn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Trường THPT Mai Sơn

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục đặc cách tốt nghiệp THPT Nhà trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở GD-ĐT Sơn La, 
Cơ quan có phần phạm vi trách nhiệm giải quyết:  Trường THPT Mai Sơn
 

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT Nhà trường

Văn phòng nhà trường

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục phúc khảo bài thi Tốt nghiệp THPT Nhà trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở GD-ĐT Sơn La, các trường ĐH, CĐ thí sinh có nguyện vọng thi tuyển (Đối với thí sinh dự thi ĐH,CĐ)
Cơ quan có phần phạm vi trách nhiệm giải quyết:  Trường THPT Mai Sơn:  Trường THPT Mai Sơn

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực