A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2023 (Bản thay thế)

Tải Kế hoạch tuyển sinh tại đây: Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023

Tải mẫu Phiếu đăng ký tuyển sinh tại đây: Phiếu đăng ký tuyển sinh

Tải mẫu cam kết học 3 năm (đối với học sinh trái tuyến) tại đây: Cam kết học tại trường 3 năm

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2022 - 2023

 

 

Kính gửi:

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn;

- UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Mai Sơn;

- Trường PTDT Nội trú THCS và THPT huyện Mai Sơn;

- Các trường có cấp học THCS trên địa bàn huyện Mai Sơn.

 

            Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, năm học 2022 - 2023;

            Căn cứ Công văn số 748/SGDĐT-QLCLGD ngày 29/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023,

            Trường Trung học phổ thông Mai Sơn thông báo tuyển sinh vào lớp 10 và cơ cấu biên chế lớp học theo tổ hợp các môn học của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học 2022 - 2023 như sau:

            I. CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

            1. Chỉ tiêu tuyển sinh

            Năm học 2022 - 2023, nhà trường được giao tuyển mới 12 lớp; 540 học sinh.

            2. Đối tượng tuyển sinh

            - Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên.

            - Đang trong độ tuổi tuyển sinh theo quy định tại Điều 33 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            3. Địa bàn tuyển sinh

            - Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc học trung học cơ sở trên địa bàn huyện Mai Sơn. 

            - Học sinh không thuộc đối tượng, địa bàn tuyển sinh nêu trên được phép dự tuyển trái tuyến nếu có đăng ký hộ khẩu (thường trú hoặc tạm trú) hoặc có quyết định chuyển công tác của cha (hoặc mẹ, hoặc người giám hộ) đến tại địa bàn tuyển sinh (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

            - Học sinh ở tỉnh khác được phép đăng ký dự tuyển nếu có đủ các điều kiện tuyển sinh và có giấy đăng ký hộ khẩu (thường trú hoặc tạm trú) tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La trước thời điểm tuyển sinh 02 tháng.

            * Lưu ý: Học sinh dự tuyển trái tuyến, nếu trúng tuyển phải cam kết học đủ 03 năm học tại trường để đảm bảo sự ổn định về quy mô trường, lớp (Mẫu Cam kết của Trường Trung học phổ thông Mai Sơn).

             Trường hợp đặc biệt (phải thay đổi nơi ở do hoàn cảnh gia đình, do sức khỏe không đảm bảo; do cha, mẹ hoặc người giám hộ thay đổi nơi sinh sống hoặc chuyển công tác; do di dân...) phải chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

            4. Phương thức tuyển sinh

            - Tuyển sinh bằng hình thức:  Thi tuyển.

            - Môn thi, bài thi: Thí sinh dự thi 02 bài thi, gồm 01 bài thi môn Toán và 01 bài thi môn Ngữ văn.

            - Điểm xét tuyển: Là tổng điểm của 02 bài thi và điểm ưu tiên (nếu có).

            - Điều kiện thí sinh được xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đã dự thi, có đủ bài thi theo quy định và không có bài thi nào điểm 0 (không điểm).

            - Nguyên tắc xét tuyển:

            + Căn cứ kết quả điểm thi tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao.

            + Trong trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét
tuyển bằng nhau, thực hiện xét tuyển như sau:

            Nếu tổng số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển và thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau không vượt quá 2,0% chỉ tiêu được giao thì xét trúng tuyển hết số thí sinh này.

            Nếu tổng số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển và thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau vượt quá 2,0% chỉ tiêu được giao thì xét theo thứ tự ưu tiên: đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh cao hơn; có điểm trung bình các môn cả năm học lớp 9 cao hơn; có tổng điểm trung bình cả năm môn Toán và Ngữ văn lớp 9 cao hơn. Sau khi xét hết các tiêu chí mà vẫn còn các thí sinh bằng điểm nhau thì xét trúng tuyển hết số thí sinh này.

            5. Chế độ tuyển thẳng, ưu tiên

            5.1. Tuyển thẳng

            Thực hiện tuyển thẳng các đối tượng sau:

            - Học sinh đạt giải Quốc gia cuộc thi các môn văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật.

            - Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người.

            - Học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Mai Sơn.

            - Học sinh khuyết tật.

            5.2. Ưu tiên

            - Cộng 2,0 điểm cho các đối tượng thuộc nhóm đối tượng ưu tiên 1 của Quy chế tuyển sinh.

            - Cộng 1,5 điểm các đối tượng thuộc nhóm đối tượng ưu tiên 2 của Quy chế tuyển sinh.

            - Cộng 1,0 điểm cho học sinh là một trong các đối tượng: Học sinh dân tộc Mông, Kháng, Khơ Mú, Xinh Mun, Dao, Lào hoặc học sinh có cha hoặc mẹ là người dân tộc Mông, Kháng, Khơ Mú, Xinh Mun, Dao, Lào; đang sinh sống, học tập tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

            - Cộng 0,5 điểm cho học sinh là một trong các đối tượng: Học sinh các dân
tộc thiểu số còn lại hoặc có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số còn lại.

            Đối với học sinh thuộc nhiều đối tượng ưu tiên thì được hưởng chế độ ưu tiên ở mức cao nhất.

            6. Quy định về hồ sơ

            6.1. Hồ sơ tuyển sinh

            - Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Trường THPT Mai Sơn năm học 2022-2023 (Mẫu M6) dán ảnh màu 3x4. (mẫu kèm theo Kế hoạch này có thể tải từ website của Trường tại địa chỉ: http://thptmaison.sogddtsonla.edu.vn/tin-tuc-su-kien/nha-truong-va-xa-hoi/thong-bao-tuyen-sinh-2022-2023.html ) 

            - Thời gian thu Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 25/5/2022 đến 17h30 ngày 29/5/2022.

            - Trường Trung học phổ thông Mai Sơn thu Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh. Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng 1 trong 2 cách sau:

  + Cách 1: Nộp trực tiếp tại Văn phòng nhà trường.

            + Cách 2: Gửi qua dịch vụ Bưu chính công ích về địa chỉ: Trường Trung học phổ thông Mai Sơn, Tiểu khu 13, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

            *Lưu ý: Thời gian nộp hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích theo danh sách hồ sơ bưu điện nơi nhận chuyển đến Trường THPT Mai Sơn trước 17h30 ngày 29/5/2022.

  6.2. Hồ sơ nộp, rút khi nhập học

            6.2.1. Nộp hồ sơ nhập học

            * Đối với thí sinh trực tiếp thi tuyển tại trường

            - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

            - Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bổ túc trung học cơ sở hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời (có thể nộp bổ sung khi nộp hồ sơ nhập học).

            - Bản chính học bạ cấp trung học cơ sở.

            - Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

            - Giấy xác nhận do UBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

            - Bản photo sổ hộ khẩu kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc Giấy xác nhận cư trú.

            - Các loại giấy chứng nhận thành tích trong các cuộc thi các môn văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật... (nếu có).

            - Học sinh dự tuyển trái tuyến, nếu trúng tuyển phải nộp bản cam kết học đủ 03 năm học tại trường.

            * Đối với thí sinh không trực tiếp thi tuyển tại trường

            Ngoài các loại hồ sơ nêu trên thí sinh nộp thêm các loại hồ sơ sau:

            - Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu M6).

           - Giấy xác nhận kết quả thi do trường nơi thí sinh dự thi cấp (theo đề thi tuyển sinh vào 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La).

    - Lưu ý: 

      + Học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Mai Sơn đăng ký dự thi vào trường THPT Chuyên, trường PTDT Nội trú tỉnh, trường PTDTNT THCS&THPT Mai Sơn nếu không trúng tuyển hoặc không nhập học được sử dụng kết quả thi để đăng xét tuyển tại trường THPT Mai Sơn.

     + Học sinh đăng ký dự tuyển trái tuyến sau khi từ chối nhập học tại trường đã đăng ký thi tuyển phải có điểm trúng tuyển cao hơn điểm trúng tuyển vào trường THPT Mai Sơn ít nhất 1,0 điểm.

            6.2.2. Rút hồ sơ

            Trong thời gian tuyển sinh, học sinh đã nộp hồ sơ nhập học được quyền rút hồ sơ (nếu có nhu cầu).

            Nhà trường tạo điều kiện và cho phép học sinh rút hồ sơ, đồng thời xóa tên học sinh khỏi danh sách trúng tuyển.

            7. Lịch làm việc của Điểm thi

  - Từ 14h00’ ngày 05/6/2022: Phổ biến quy chế thi; kiểm tra hồ sơ của thí sinh dự thi, các hồ sơ của điểm thi và các điều kiện đảm bảo cho tổ chức coi thi; cho thí sinh làm thủ tục dự thi.

- Ngày 06/6/2022: Tổ chức coi thi theo lịch sau:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Thời gian phát đề thi

Giờ bắt

đầu làm bài

06/6/2022

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

7h55’

8h00’

CHIỀU

Toán

120 phút

14h25’

14h30’

            8. Tiến độ thời gian thực hiện công tác tuyển sinh

Ngày

Nội dung công việc

08/6 - 17/6/2022

Sở Giáo dục và Đào tạo chấm thi.

18/6/2022

Công bố kết quả chấm thi.

19/6/2022

- Trường nhận đơn phúc khảo bài thi của thí sinh (Mẫu M11).

- Gửi Danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo về Sở (Mẫu M12).

20, 21/6/2022

Sở Giáo dục và Đào tạo phúc khảo bài thi.

22/6/2022

Thông báo kết quả phúc khảo.

30/6 - 12/7/2022

Nhận hồ sơ nhập học bao gồm cả hồ sơ của các đối tượng tuyển thẳng; trả phiếu xác nhận điểm cho học sinh từ chối nhập học tại trường.

13/7/2022

Thông báo điểm chuẩn dự kiến

15 - 16/7/2022

Tiếp tục thu hồ sơ nhập học (nếu có); trả hồ sơ nhập học, Giấy xác nhận kết quả thi cho học sinh từ chối nhập học (nếu có).

18 - 23/7/2022

Thực hiện xét tuyển, duyệt kết quả trúng tuyển, thông báo kết quả trúng tuyển (Lưu ý: phải kiểm tra hồ sơ của thí sinh trước khi thực hiện xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ thí sinh và điều kiện trúng tuyển của thí sinh). Trả hồ sơ, Giấy xác nhận kết quả thi cho học sinh không trúng tuyển.

24/7/2022

Báo cáo số liệu trúng tuyển đợt 1 về Sở, đề xuất phương án tuyển bổ sung nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu được giao.

25/7/2022

Thông báo công khai bằng văn bản về việc tuyển bổ sung nếu số học sinh nhập học chưa đủ chỉ tiêu được giao.

26, 27/7/2022

Thu hồ sơ tuyển bổ sung.

28/7 - 30/7/2022

Xét tuyển bổ sung, phê duyệt, thông báo kết quả tuyển bổ sung.

            II. BIÊN CHẾ, CƠ CẤU CÁC LỚP THEO TỔ HỢP MÔN HỌC

  - Tổng số lớp 10: 12 lớp. Biên chế 45 học sinh/lớp.

          - Căn cứ điều kiện thực tiễn về đội ngũ và cơ sở vật chất, nhà trường dự kiến xây dựng cơ cấu các lớp theo tổ hợp các môn học như sau để học sinh lựa chọn: Ngoài học các môn học bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm - Hướng nghiệp, Giáo dục địa phương) có 04 lớp học tự chọn tổ hợp khoa học tự nhiên (Tổ hợp tự chọn 1), 08 lớp học tự chọn tổ hợp khoa học xã hội (Tổ hợp tự chọn 2) và học sinh các lớp lựa chọn thêm 02 môn học khác thuộc các tổ hợp còn lại để đảm bảo Quy định các môn học tự chọn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Cụ thể:

TT

LỚP

TỔ HỢP TỰ CHỌN 1

TỔ HỢP TỰ CHỌN 2

TỔ HỢP TỰ CHỌN 3

Vật lí

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Địa lí

Giáo dục KT&PL

Công nghệ

Tin học

Âm nhạc,
Mỹ thuật

1

10.1

Vật lí

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

 

 

 

Tin học

 

2

10.2

Vật lí

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

 

 

 

Tin học

 

3

10.3

Vật lí

Hóa học

Sinh học

 

Địa lí

 

 

Tin học

 

4

10.4

Vật lí

Hóa học

Sinh học

 

Địa lí

 

 

Tin học

 

5

10.5

Vật lí

 

 

Lịch sử

Địa lí

Giáo dục KT&PL

 

Tin học

 

6

10.6

Vật lí

 

 

Lịch sử

Địa lí

Giáo dục KT&PL

Công nghệ

 

 

7

10.7

Vật lí

 

 

Lịch sử

Địa lí

Giáo dục KT&PL

Công nghệ

 

 

8

10.8

 

Hoá học

 

Lịch sử

Địa lí

Giáo dục KT&PL

 

Tin học

 

9

10.9

 

Hoá học

 

Lịch sử

Địa lí

Giáo dục KT&PL

Công nghệ

 

 

10

10.11

 

Hoá học

 

Lịch sử

Địa lí

Giáo dục KT&PL

Công nghệ

 

 

11

10.11

 

 

Sinh học

Lịch sử

Địa lí

Giáo dục KT&PL

Công nghệ

 

 

12

10.12

 

 

Sinh học

Lịch sử

Địa lí

Giáo dục KT&PL

Công nghệ

 

 

* Lưu ý:

- Sau hoàn thành tuyển sinh sẽ định danh các lớp thay cho mã hóa tên các lớp trong Bảng trên.

- Thí sinh trúng tuyển có cùng nguyện vọng sẽ được ưu tiên xếp từ cao xuống thấp tới đủ biên chế học sinh/lớp. Các trường hợp trúng tuyển, không bố trí được theo đúng nguyện vọng, học sinh sẽ được nhà trường tư vấn để điều chỉnh nguyện vọng hoặc được tạo điều kiện rút hồ sơ theo quy định.

            Nhà trường nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, đơn phúc khảo bài thi, thông báo kết quả và trả hồ sơ học sinh không trúng tuyển vào giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ Chủ nhật).  

            Thông tin chi tiết được đăng tải đầy đủ trên Website: http://thptmaison.sogddtsonla.edu.vn, Facebook của trường: https://www.facebook.com/thptmaison

            Mọi vướng mắc xin liên hệ theo các số máy sau để được hướng dẫn, giải đáp:

            - Bà Trần Thị Nguyên, số máy di động: 0915.262.838

            - Ông Nguyễn Hữu Chính, số máy di động: 0912.432.671

          Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về các vấn đề bất cập, tiêu cực liên quan đến công tác tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La gồm các số máy: 02123.856.172, 0367.558.246, 0978.020.279

 

            Trường Trung học phổ thông Mai Sơn trân trọng thông báo để các Quý cơ quan, đơn vị có tên trên cùng các bậc phụ huynh học sinh và học sinh biết, phối hợp thực hiện./.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường THPT Mai Sơn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Hôm qua : 59
Tháng 12 : 17
Năm 2022 : 28.542