• Từ ngày 05.4-07.4.2022, nhà trường tổ chức thi thử tốt nghiệp cho học sinh khối 12. Nhà trường công bố đề thi và đáp án để học sinh kiểm tra và rà soát rút kinh nghiệm cho các lần thi thử tiếp theo. Trân trọng!
ÔN THI TN 2022